ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА VIBE.BG

Вайб.БГ ЕООД

http://vibe.bg е уебсайт, който представя възможности закупуване на продукти онлайн. Сайтът предлага оферти за стоки на различни производители и вносители. Настоящите общи условия информират потребителя за начина и правилата за ползване на сайта (vibe.bg). Всеки посетител е обвързан от правилата на настоящите общи условия по време на използване на уебсайта. Общите условия са валидни до окончателното напускане на потребителя.


ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

http://vibe.bg представлява онлайн система за пазаруване, която предлага на потребителите следните услуги: Информация за продуктите в сайта; Продажба и доставка на продуктите; Реклама на продукти и търговски марки и др. Информация за производителите и продуктите предлагани в сайта.


УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА

Представената информация и снимков материал oтносно предлаганите стоки и услуги се предоставят от съответния производител или доставчик. vibe.bg не носи отговорност за съдържанието на тази информация, за несъответствие на данните или заблуждаваща или непочтена реклама, по смисъла на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

Избирането на продукти става чрез натискане на бутона „Поръчай“ в офертата на желаната стока. Поръчването видове и количества стоки става чрез натискане на бутона „Поръчай“. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и vibe.bg . При поръчката клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва vibe.bg със задължението за изпълнение на доставката. Поръчките се приемат всеки ден. След получаване на поръчката от vibe.bg се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.


УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката. Поръчаната от клиента стока се доставя от един до три работни дни. Доставката е до посочения от клиента адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и vibe.bg се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката. ВСИЧКИ ЦЕНИ СА КРАЙНИ! Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока. Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.


ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Клиентът поръчал стока от електронния магазин vibe.bg има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:


Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката;


Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;


Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната в страницата на vibe.bg;


Ако не е спазен срока, обявен за доставка;


При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ. Рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. Тази процедура е различна за различните доставчици и е възможно да бъде изменена по независещи от нас причини. За случаите на отказ за получаване на стоката се съставя протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира и да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи:


Ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката;


В случаите на чл.69, ал. 3 от ЗЗППТ. РЕКЛАМАЦИИ СЕ ПРИЕМАТ КАКТО СЛЕДВА:


Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 72 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.

Съгласно чл.55 ал. 1 от ЗЗП (Закон за защита на потребителите), потребителят има право да върне закупената стока в 14 работни дни от закупуването й, без да дължи обяснение. В този случай, vibe.bg се задължава да възстанови сумата в 30 дневен срок, съгласно чл.55 ал. 6 от ЗЗП. Сумите се възстановяват по банков път, наложен платеж или друг начин, който се договаря между страните. Потребителят трябва да върне стоката в изряден търговски вид, без нарушена цялост в тяхното качество и безпасност според чл. 55, ал.1 от ЗЗП. За да бъдат една закупена стока, то трябва да не бъде използвана, да бъде с ненарушена цялост на опаковката и във вида, в който е получена от потребителя. На връщане не подлежат продукти, които не отговарят на горните условия. vibe.bg има право да откаже връщане на продукт съгласно действащото законодателство на Република България.

Рекламациите се приемат на електронната поща на сайта или на някой от посочените телефони в него. Официален отговор се изпраща от официалната електронна поща на магазина,

ОТГОВОРНОСТ

vibe.bg не носи отговорност за използване на продуктите, продаващи се в онлайн магазина на компанията, за цели различни от тяхното основно предназначение, а т.е. за охрана и наблюдение на лична движима и недвижима собственост, и нарушаващи законите на ЕС и Република България. В това число - злоумишлени и незаконни действия, вреди на трети лица и др. vibe.bg изрично информира всеки от клиентите си за отговорността му да спазва законите на държавата, в която се намира.

vibe.bg не носи отговорност при възникнали дефекти по време на експлоатация на продуктите закупени от магазина, които са довели до загубата на цифрова информация (снимки, видео, аудио) от страна на клиента.

Права и задължения на сайта

Фирмата представляваща сайта vibe.bg е регистриран оператор на лични данни и като такъв се задължава да ги защитава. vibe.bg се задължава да спазва условията за доставка и да доставя продуктите на своите клиенти, съобразено с техните изисквания, ако клиентите са дали коректни данни за доставка. 

Ние не носим отговорност за посочената от различните производители информация за продуктите, невъзможността на куриерските фирми да изпълнят доставките, а също и други други обстоятелства които затрудняват нормалната работа на магазина, разлики в цветовете на закупените стоки и др.

Други условия

Потребителите на сайта имат право да се ползват свободно от ресурсите на сайта vibe.bg с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Потребителите на сайта vibe.bg нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на vibe.bg. Потребителите на сайта нямат право да ползват автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от сайта vibe.bg. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация (flood). Потребителите няма право да ползват screenshot на сайта без изрично разрешение на vibe.bg. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица.